Opleiding BHV

Doel

Doel van de cursus is de deelnemer te trainen in enkele kerntaken, zodat hij na afloop van de cursus in staat is om de taak van de hulpverlenings-diensten (brandweer, ambulance etc.) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn.

Inhoud

De cursus bestaat uit de modules Eerste Hulp en Brandbestrijding & Ontruiming en bevat een viertal hoofdonderwerpen:

1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen en het verplaatsen van gewonden;
2. Verbindingen en communicatie met externe hulpverleningsdiensten;
3. Brand en brandbestrijding met verschillende kleine blusmiddelen;
4. Alarmering en ontruiming.

Toelatingseisen

De cursist is medisch geschikt voor de taken van bedrijfshulpverlener.

Groepsgrootte

Minimaal 6 personen, maximaal 12 personen.

Duur van de cursus

De totale cursus beslaat 4 dagdelen. Er worden 2 dagdelen besteed per module.

Examen

Beide modules worden middels een examen afgesloten conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Beide examens bestaan uit een schriftelijk deel ( 30 meerkeuzevragen) en een projectopdracht (verrichtingen). Wanneer zowel het schriftelijk deel als de verrichtingen voldoende zijn, heeft de kandidaat recht op een certificaat van het NIBHV.