BHV (bedrijfshulpverlener) 

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet legt werkgevers de plicht op om, afhankelijk van de omvang van het bedrijf of de instelling en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), een aantal werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener (BHV’er). Deze cursus is gericht op personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie (gaan) vervullen

Diploma Eerste Hulpverlener (EHBO) 

De arbowet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). 
Naast de aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerste Hulpverleners in dienst hebben. Bij een BHV cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld, bij een beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle plotseling optredende stoornissen. 
Het Oranje Kruis heeft de term EHBO-er vervangen door Eerste Hulpverlener en het EHBO diploma, vervanging door Diploma Eerste Hulp. Een geldig diploma Eerste Hulp met de aantekening reanimatie en AED verkort de opleiding BHV, de module eerste hulp komt te vervallen

AED

Plotselinge hartstilstanden,veelal veroorzaakt door een hartinfarct zijn de doodsoorzaak nr. 1 in Nederland (ruim 15000 mensen per jaar). Om adequate hulp te kunnen bieden in die situatie is het noodzakelijk dat de reanimatie gestart wordt.

Omdat de oorzaak van een circulatie stilstand veelal ligt in het kamerfibrilleren, is het noodzakelijk om een elektrische schok toe te dienen. Deze elektrische schok (defibrillatorschok) zorgt er in veel gevallen voor dat het hart zijn pompfunctie hersteld.

Wanneer we naar de statistieken kijken blijkt dat de overlevingskans 50 % is. De overlevingskans daalt elke minuut met 10 % (bij kamerfibrilleren). De cursus BLS/AED leert u adequate hulp te bieden in deze situatie